ALBÜM

EDEBİYATIMIZ

Odalarımız

DARILI SÖZLÜK

Atasözlerimiz(Tıkla)

Oğuz Destanı ‘Beyrek’

Darılım

Hıdırınşiri

Gurbette Ezan

Hollandadan

Selam

Sevdim Seni

HATIRALAR

Tatlı Anılar

İlkokul Hatıralarım

DarılıdaÇocuk Olmakmış

EMAİLLER

OKUL YILLIĞI

HABERLER

İLANLAR

KÖŞE YAZARLARI

ANKET

 

 

      EDEBİYAT SAYFAMIZ     EDEBİYAT  SAYFAMIZ

 

ATASÖZLERİMİZ VE DEYİMLERİMİZ

Edebiyat  Sayfası

 

(Köyümüzde kullanılan atasözleri ve deyimler. Katkılarınızı beklerim)

 

1.                      Ayağını yorganına göre uzat

2.                      Ak akçe kara gün içindir

3.                      Akıl yaşta değil başta

4.                      Ağlarsa anam ağlar gerisi yalan ağlar

5.                      Armut dibine düşer.

6.                      At binenin kılıç kuşananın

7.                      At sahibine göre kişner

8.                      At ölür meydan kalır yiğit ölür şanı kalır.

9.                      Arap atın yanında duran ya huyundan ya suyundan

10.                 Ata et ite ot verilmez

11.                 Azıcık aşım, ağrımaz başım

12.                 Aç ayı oynamaz.

13.                 Aç tavuk düşünde darı görürmüş

14.                 Aç it fırın yarar

15.                 Ayı uzanamadığı üzüme koruk dermiş

16.                 Acele işe şeytan karışır

17.                 Açın halinden tok anlamaz

18.                 Armudun sapı üzümün çöpü

19.                 Adım çıkmış dokuza inmez sekize

20.                 Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az

21.                 Aslan yattığı yerden belli olur

22.                 Ağaç yaş iken eğilir

23.                 Akılsız başın cezasını ayaklar çekermiş

24.                 Ayran bulamaz içmeye

25.                 Ateş düştüğü yeri yakar

26.                 Ateş olmayan yerden duman çıkmaz

27.                 Acı turpu kırağı çalmaz

28.                 Az yede kendine bir halayık tut

29.                 Attan düşen yatağa, eşekten düşen mezara

30.                 Ağır otur batman kalk

31.                 Akacak kan damarda durmaz

32.                 Besle kargayı oysun gözünü

33.                 Babası bağ vermiş oğlu bir cıngıl üzüm vermemiş

34.                 Bakarsan bağ bakmazsan dağ olur

35.                 Başı göe (gök) ermek

36.                 Bal tutan parmağını yalar

37.                 Baltayı taşa vurmak

38.                 Başımdan kaynar sular döküldü

39.                 Besle kargayı oysun gözünü

40.                 Beş parmağın beşi bir olmaz

41.                 Biz bu saçları değirmende ağartmadık

1.                      Bıçak sapını kesmez

2.                      Büyük dağın büyük karı olur

3.                      Bir musibet bin nasihatten evladır

4.                      Bir delinin kuyuya attığı taşı kırk akıllı çıkartamaz

5.                      Bana değmeyen yılan bin yaşasın

6.                      Bir koltukta iki karpuz taşınmaz

7.                      Can çıkmadan huy çıkmaz

8.                      Can boğazdan gelir.

9.                      Çabalayan gider çifte

10.                 Çocuktan al haberi

11.                 Çocuğa yumuş buyur arkasına sen git

12.                 Dost acı söyler

13.                 Dost başa, düşman ayağa bakar

14.                 Danışan dağ aşmış, danışmayan düz ovada şaşmış

15.                 Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar

16.                 Deveye sormuşlar neden boynun eğri, demiş nerem doğru ki

17.                 Deveye hendek atlatmaktan zor

18.                 Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur

19.                 Derdini söylemeyen derman bulamaz

20.                 Denize düşen yılana sarılır

21.                 Demir tavında dövülür

22.                 Dünyada mekan ahi rette iman

23.                 Davulun sesi uzaktan hoş gelir

24.                 Dereyi görmeden paçaları sıvama

25.                 Dere geçerken at değiştirilmez

26.                 Deliye her gün düğün bayram

27.                 Düşenin dostu olmaz

28.                 Dişten artmaz işten artar

29.                 Doğmadık çocuğa don biçilmez

30.                 Eski çamlar bardak oldu

31.                 El elin eşeğini türkü çağırarak arar.

32.                 Eşeğini sağlam kazığa bağla

33.                 Eşeğini dövmeyen semerini döver

34.                 Erken kalkan erken yol alır

35.                 Eşeğe altın semer vursan yine eşektir.

36.                 Ev alma komşu al

37.                 Eti senin kemiği benim

38.                 Et tırnaktan ayrılmaz

39.                 Ergen adama avrat boşaması kolay

40.                 Elin evladı ele ucuz

41.                 Ekmek elden, su gölden

42.                 El ağzına bakan avradını tez boşar

43.                 Fazla mal göz çıkarmaz

44.                 Gün ola hayrola

45.                 Gün doğmadan neler doğar

46.                 Gülü seven dikenine katlanır

47.                 Görünen köy kılavuz istemez.

48.                 Gülme komşuna gelir başına

49.                 Gözünü budaktan esirgemez

50.                 Gönülsüz aş ya karin ağrıtır ya baş

51.                 Gözden ırak olan gönüldende ırak olurmuş

52.                 Gelin binmiş deveye kısmet nereye

53.                 Herkes gider mersine biz gideriz tersine

54.                 Her kadının ayrı yoğurt çalışı vardır

55.                 Hediye atın dişine bakılmaz

56.                 Her gülen yüzü dost sanma

57.                 Hangi dağda kurt öldü

58.                 Hazıra dağ dayanmaz

59.                 Halep ordaysa arşın burada

60.                 Haydan gelen huya gider

61.                 Her horoz kendi çöplüğünde öter

62.                 Irgatın kötüsü akşam ivermiş

63.                 İt’e dalaşmaktansa çalıyı dolaşmak evladır.

64.                 it iti ısırmaz

65.                 İt ürür kervan yürür

66.                 İt kırkmak

67.                 İnsanın kadrini insan olan bilir.

68.                 İki karpuz bir koltuğa sığmaz

69.                 İşine hor bakan boynuna torba takar

70.                 İşleyen demir pas tutmaz

71.                 İç güveliğinden bir parça.

72.                 İğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır.

73.                 İnsanoğlu çiğ süt emmiş.

74.                 Küçüğe koydum almadı büyüğe koydum dolmadı

75.                 Kurdu an değneği hazırla.

76.                 Kurt kocayınca it’in maskarası olurmuş.

77.                 Kurt nerden bilsin koyunun pahalı olduğunu

78.                 Kurda sormuşlar neden boynun kalın,

79.                 kendi işimi kendim yaparımda ondan demiş

80.                 Kendi düşen ağlamaz

81.                 Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür.

82.                 Körle yatan şaşı kalkar

83.                 Kapını kilitli tut, komşunu hırsız tutma

84.                 Kızını dövmeyen dizini döver

85.                 Kızım sana söylüyorum, gelinim sen işit

86.                 Kimse ayranım ekşi demez.

87.                 Komşu komşunun külüne muhtaç

88.                 Kurunun yanında yaşta yanar.

89.                 Kelin ilacı olsa başına sürer

90.                 Körün istediği bir göz Allah verdi iki göz

91.                 Köprü altından su bağışlamak

92.                 Karda yürür izini belli etmez

93.                 Kuzuyu kurda teslim etmiş

94.                 Kedinin boğazına ciğer asmak

95.                 Koyun can derdinde kasap et derdinde

96.                 Kötü söz sahibinin

97.                 Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez

98.                 Karnı doyan abdalın gözü yola düşermiş

99.                 Karnı doyan abdalın gözü yola düşermiş

100.           Kulak asmak

101.           Kulağına küpe olmak

102.           Kambersiz düğün mü olur.

103.           Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır.

104.           Muhannet komşu hacet sahibi yaptırırmış

105.           Nas ile uslananı etmeli takdir, tektir ile uslanmayanın hakkı kötektir.

106.           Ne oldum deme, ne olacağım de.

107.           Oturduğu ahır sekisi, çağırdığı İstanbul türküsü

108.           Oynamayan gelin yerim dar dermiş

109.           Ok yaydan çıktı bir kez

110.           Öküzün büyüğü ahırda kaldı

111.           Ölme eşeğim ölme, yaz gelince yonca vereyim

112.           Öküz altında buzağı arıyor

113.           Öküz öldü ortaklık bozuldu

114.           Ölmüş eşek kurttan mı korkar

115.           Pişmiş aş’a su katılmaz.

116.           Rüzgâr eken, fırtına biçer

117.           Sakla samanı gelir zamanı

118.           Sakalımız yok ki sözümüz tutulsun

119.           Sarımsağı gelin etmişler kırk gün kokusu çıkmamış.

120.           Su testisi su yolunda kırılır

121.           Su akarken testini doldur.

122.           Su küçüğün sofra büyüğün

123.           Su içene yılan bile dokunmaz

124.           Su uyur düşman uyumaz

125.           Soğuğa yiğitlik olmaz

126.           Sütten dili yanan ayranı üfleyerek içermiş

127.           Sütten çıkmış ak kaşık

128.           Süt dökmüş kedi gibi

129.           Sabah ola hayır ola

130.           Sofrada tuzu bulunmak

131.           Samanlıkta iğne aramak

132.           Sağır sultan duydu (sen duymadın)

133.           Sessiz atın çiftesi ağır olur

134.           Şeriatın kestiği parmak acımaz

135.           Türkün aklı sonradan gelir

136.           Tatlı dil yılanı deliğinden çıkartır

137.           Tavşan dağa küsmüş dağın haberi olmamış

138.           Tavşan kaç, tazı tut misali

139.           Taşı gediğine koymak

140.           Taşıma su ile değirmen dönmez

141.           Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş

142.           Unumu eledim eleğimi astım

143.           Ummadık taş baş yarar

144.           Üzüm yemek değil bağcıyı dövmek

145.           Üzümünü ye bağını sorma

146.           Vakitsiz öten horozu keserler.

147.           Yukarı tükürsem bıyık, aşağı tükürsem sakal

148.           Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.

149.           Yıkılan pehlivan güreşe doymaz.

150.           Yuvayı dişi kuş yapar

151.           Yüzünü gören cennetlik

152.           Yangına körükle gidiyor

153.           Yangından mal kaçırmak

154.           Ya bu deveyi güdeceksin ya bu diyardan gideceksin

155.           Yazmadan katip, okumdan Müberra

156.           Yorgan gitti kavga bitti

157.           Yakasına küsmek

158.           Yüz suyu dökmek

159.           Yüzüne elek tutmak

160.           Yerin kulağı var

161.           Zararın neresinden dönersen kar

162.           Zengine hayırlı olsun, fakire nerden aldın

 

*  Cennet annelerin ayağı altında (Hz. MUHAMMED)

*  Kusursuz dost arayan dostsuz kalır (Mevlana)

*  Başarı tatlıdır ama çoğu zaman ter kokar (ANONİM)

*  Başarının dört şartı; bilmek, istemek, cesaret etmek ve susmak. (MUNTHE)

*  Bütün büyük işler, küçük başlangıçlarla olur. (ÇİÇERO)

*  Bencillik, dostluğun zehiridir. (H.DE BALZAC)

* Ya olduğun gibi görün, yada göründüğün gibi ol  (MEVLANA)

*  Aradığını bilmeyen, bulduğunu anlayamaz. (CLAUDE BERNARD)

*  Paranın değerini öğrenmek isterseniz, borç almaya çalışınız. (BENJAMİN FRANKLİN)

*  İlim, İman mabedinin kapısıdır.

*  İnsanları sevip, sevdiğini de hissettirmek aklın yarısıdır. 

*  Anneler, her şeyi görmeseler bile kalpleriyle duyarlar.  (OSTROVOSKİ)

*  Araştırma, düşünmesini bilenlerin ilk ve son isteğidir. (SAMUEL JOHNSON)

*  Ben arıyım, dersin, balın var mıdır? (AŞIK VEYSEL)

*  Arkadaşınızın evine sık sık gidin, çünkü kullanılmayan yolu çalılar bürür. (EMERSON)

*  Kusurlarınızı size söyleyebilecek arkadaşlar bulun. (NİCOLAS BOİLEAU)

*  Barışta oğullar babalarını, savaşta babalar oğullarını gömer. (KREZUS)

 *  Adaletin hakim olduğu yerde, silahın yeri yoktur. (J. AMYOT)

*  Devletin hazinesi adalettir. (KONFİÇYUS)

*  Affetmek, zaferin zekatıdır. (HADİS-İ ŞERİF)

*  Memleketler parasızlıktan değil, ahlaksızlıktan çökerler. (ÇİÇERO)

*  Ahmaklarla olmaktansa, yalnız kalmak daha iyidir. ( LA FONTAİNE )

*  Akıl ve dirayetin ak saçlılarınki gibi, ama yüreğin mâsum çocukluk yüreği olsun. (SCHİLLER)

*  Bir ülkenin büyüklüğü, topyekün o ülkede yaşayanlarla temsil edilir. 

 *  Ağzında bal olan arının, kuyruğunda iğnesi vardır. (JOHN LYLY)

*  Felaket, dost sayısını sıfıra indirir. (W. SHAKESPEARE)  

*  Her fert, kendisi ve milleti için gerekli olan şeyleri öğrenip değerlendirmeli ve gereksiz
şeylerle ömrünü beyhude zayi etmemelidir. 

*  Büyük saadetler büyük acıların yanı başındadır. (H.ERHAN BENER)

*  Adalet güzeldir. Fakat devlet büyüklerinde olsa daha güzeldir.

*  Affetmek güçlüyü daha güçlü yapar. (PUBLİLİUS SYRUS)

*  Ahlak cemiyetin temelidir. (DE CHATEAUBRİAND)

 *  Doğa hiçbir zaman bizi aldatmaz, birbirlerini aldatan her zaman insanlardır. (J.J. ROUSSEAU)

*  İnsanlar başaklara benzerler, içleri boşken başları havadadır, doldukça eğilirler. (MONTAİGNE)

*  Mert olmayan bir insanla işe başlamak, sonu gelmeyecek, ya da kötü bitecek bir yola çıkmak demektir. (MONTESQUİE)

Bir çok gerçekler vardır, herkese söylenemeyeceği gibi her zaman da ağıza alınmazlar. (VOLTAİRE)

*  Körlerin ülkesinde, tek gözlü insan kral olur. (DESİDERİUS ERASMUS)  

*  Eğer bir örs isen kendini sabit tut, eğer bir çekiç isen zamanında vur. (G.HERBERT)  

Bîçare hakikatler kıymetsiz ellerde kıymetsiz olur.

*  Kör ata ha göz kırpmışsın, ha başını sallamışsın. (İNGİLİZ ATASÖZÜ)

*  Aynı ırmakta iki kez yıkanamazsın çünkü sonradan akan su, ilk akan su değildir. (HERAKLİEDES)  

*  Boş bir çuvalın dik durması zordur. (BENJAMİN FRANKLİN)  

*  Bozulan dostluktan sonraki nefret, meyvelerin en öldürücüsüdür.(G. E.LESSİNG)  

*  Bir yengece, doğru yürümesini asla öğretemezsiniz. (ARİSTOPHANES)  

*  Gerçek dostlukta, yaratılışları bayağı olanların alamayacakları bir tat vardır. (JEAN DE LA BRUYERE )  

*  Her türlü başarının ilk şartı inanç ve mücadele gücüdür. 

 *  Hakiki arkadaşlık sıhhatten farksızdır, kıymeti ancak elden gittikten sonra anlaşılır. (GOLTİ)

*  Dostların sıkıntıda iken onları mutlu oldukları zamankinden daha çok ara.  (CHİLON)

*  Tüm insanlar aynı sözleri kullanır, ama birbirlerini anlamaz... OCTAVİO PAZ

*  Kurtlarla arkadaş ol, yalnız elinden baltayı bırakma. (RUS ATASÖZÜ)

Rüzgara tüküren, kendi yüzüne tükürür. (İTALYAN ATASÖZÜ)  

*  Bir gün su içeceğin çeşmeye çamur sıçratma.

*  Beşer esir olmak istemediği gibi, ecir olmak da istemez. 

 *  Bütün büyük yanlışların altında gurur yatar.

*  Düşünmeden konuşmak, nişan almadan ateş etmeye benzer." (İNGİLİZ ATASÖZÜ)

*  Büyük zekalar birlikte düşünürler. (FRANSIZ ATASÖZÜ)

*  Sözün en güzeli, söyleyenin doğru olarak söylediği, dinleyenin de yararlandığı sözdür. (ARİSTO)

*  Hiç ellerin taşı bana değmez, ille dostun gülü yaralar beni. (PİR SULTAN ABDAL)

*  Elinde çekiç olan her şeyi çivi olarak görür. (MASLOW)

*  Çilesiz elde edilen şeyler, mirastan gelen mal gibidir; gelişi emeksiz, gidişi de üzüntüsüz olur. 

*  Dağda güzel ses çıkar ki dağ da onu güzel yansıtsın. (NASIR-I HÜSREV)

*  Sabır acıdır, ama tatlı meyvesi vardır. (SADİ)

*  Sabırlı bir adamın öfkesinden sakınınız. ( L. ROCHEFOUCOULD)

*  Bir kimseye edilecek iyiliğin en mükemmeli o kimseyi minnet altında bırakmayandır. (BALZAC)

*  Bir haberin gönül inciteceğini biliyorsan sen sus, başkaları söylesin. ( SADİ)

*  Bilgisiz bir kimse, savaş davuluna benzer, sesi çok, içi boştur.

*  Herkes istediği ve haline münasip gördüğü meyveyi koparır.

*  Her şeyin yenisi, dostun eskisi makbuldür. (ATASÖZÜ)

*  Bülbülle gezen güle, ördekle gezen göle gider. (ANONİM)

*  Geçmişi hatırlamayanlar onu bir kere daha yaşamak zorunda kalırlar. (GEORGE SANTAYANA)

*  Davranış; kendi imajımızı sergilediğimiz bir aynadır. (GOETHE)

*  İyiliğe iyilik her kişinin kârı, kötülüğe iyilik er kişinin kârı. (TÜRK ATASÖZÜ)

*  Hoşa gitmeyen bir şey söyleme. Çünkü bu sözün karşılığı da hoşa gitmez (NASIR-I HÜSREV)

*  Fertlerde mevcut olan her güzellik, her kıymet ve her değer katlanarak topluma akseder. 

*  Bir kimsenin ne söyleyeceğini bilmesi yeterli değildir; nasıl söyleyeceğini bilmesi de gerekir. (ARİSTO)

*  Kötülüğü adaletle, iyiliği de iyilikle karşıla. (LAO TZU)

*  Bir insanın tecrübesini başından ne geçtiği değil, başından geçenlerden nasıl yaralandığını gösterir. ( ALDOUS HUXLEY)

*  Yarın için en iyi hazırlık, bugünün işini fevkalade iyi yapmaktır. (SİR WILLIAM ASLER)

*  Bir uzun yolculuk bir adımla başlar.( ÇİN ATASÖZÜ)

*  Çiçek olan yerde bal da olur. (ATASÖZÜ)

*  Bir harf kâtibini göstermeksizin olmaz. Sanatlı bir nakış nakkaşını bildirmemek olmaz.

*  Bir kimsenin ne söyleyeceğini bilmesi yeterli değildir; nasıl söyleyeceğini bilmesi de gerekir (Aristo)

*  Yemine gerek görmeyecek kadar sözlerine sadık ol.(Dale Carnegıe)

*  Yıldızlar ateş böceği sanılmaktan korkmazlar. (Tagore)

*  Cesur ve atak ol.Geriye dönüp baktığında yaptığın değil, yapmadığın şeyler için pişmanlık duyacaksın.(LAEDRİ)

*  Hata yapmaktan korkmak, ilerlemenin ölümüdür. (ALFRED N. WHİTEHEAD)

*  Dünyada insana yardım eden şey tesadüf değil, azim ve sebattır. (SAMUEL SMİLES)

*  Çilesiz elde edilen şeyler, mirastan gelen mal gibidir; gelişi emeksiz, gidişi de üzüntüsüz olur. 

*  İnsanın bilmediği bir şey için bilmiyorum demesi de bir ilimdir. ( İbn-i Mes'ud (r.a))

*  Hırs kördür, insanların ayıbını inceden inceye görür ve mahalle mahalle söyler. ( Anonim)

*  Çocukların, nasihatten çok iyi örneğe ihtiyaçları vardır.

*  Horoz ötsün veya ötmesin sabah mutlaka olacaktır. ( Afrika Atasözü)

*  Yenilgi bir umutsuzluk kaynağı değil, taze bir başlangıç olmalıdır.

*  Dünyada insana yardım eden şey tesadüf değil, azim ve sebattır . ( Samuel Smiles )

*  İhtiyaç her işin üstadıdır.

 *  İki şey akıl hafifliğini gösterir: Söyleyecek yerde susmak, susacak yerde söylemek. ( Sadi)

*  İstediğini söyleyen istemediğini işitir.

*  Kalem, kafanın dilidir. (Atasözü)

*  Karamsarlar, başarısızlığın bin bir nedenini sayarken, iyimserler epey yol almış.

*  Zamanın değerini yapacak işi olan bilir. (Atasözü)

*  Boş oturmak pas gibidir, insanı çalışmaktan daha çabuk eskitir. ( Benjamin Franklin)

*  Akıl ve mantık, ilim ve marifetle doğru orantılı olarak gelişir.

 *  Biz nasıl davranıyorsak, karşı tarafa öyle imaj sunarız. ( Hz. Ömer)

*  Büyük başarıların sahipleri küçük işleri titizlikle yapabilme sabrını gösteren kişilerdir. (Schiller)

*  Büyük insanların hayat hikayelerini okurken, ilk zaferlerini kendilerine karşı kazandıklarını görmüşümdür. Hepsinde de öz disiplin başta geliyordu. ( Harry Truman)

*  Çoğu insan başarıyı almak olarak düşünür. Oysa başarı, vermekle başlar.

*  Dünkü güneşle bugünkü çamaşırlar kurutulamaz.

*  Hayatta korkulacak iş ve zorluk yoktur. Yeter ki anlaşılsın. (Madame CURTE)

 * Eğer insanlar dürüst olsaydı bağ bekçi kapı anahtar istemezdi. (Talaslı cemil baba)

 

 

 
 
 
 

Web Tasarım: MURAT KAYA